Elektro služby

 

Elektromontážní práce

Elektroinstalace a hromosvody průmyslových objektů , domovních objektů , rodinných domků (včetně dodávky rozvaděčů a dokladů potřebných pro uvedení do provozu).

 • přípojky – k rodinným domkům
 • přípojky – k podnikatelským objektům / včetně dodání elektroměrových rozvaděčů
 • průmyslové i veřejné rozvody vysokého a nízkého napětí dle požadavku investora
 • kompenzační rozvaděče průmyslových objektů dle konkrétního odběrného místa , včetně měření a odborného návrhu
 • opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích i průmyslových objektech
 • výstavby,opravy a rekonstrukce venkovních příhradových kioskových trafostanic
 • pravidelné revize transformátorů VN/NN , distribučních elektrorozvodů , distribučních trafostanic
 • pravidelné revize elektroinstalací , hromosvodů , průmyslových rozvodů , přenosného nářadí
 • současně s revizí provádíme odstranění závad za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu zařízení
 • opravy transformátorů na místě nebo zajištění opravy v odborné opravně případně zapůjčení náhradního transformátoru
 • opravy , rekonstrukce a výstavbu venkovních a kabelových vedení vysokého i nízkého napětí včetně dodání odborně prováděných kabelových souborů
 • zemní a výkopové práce související s energetickými rozvody
 • na základě uzavřené smlouvy o provozování zajistíme pravidelné prohlídky revize a opravy elektrozařízení v souladu s příslušnými technickými , bezpečnostními a právními předpisy

 

Zahradní rozvody a elektroinstalace

V žádné okrasné zahrádce i velké zahradě by neměly chybět elektroinstalace. Osvětlením zahrady získáte nejenom jiný rozměr přes den již známých scenerií, ale taky prodloužíte pobyt na zahradě do teplých letních večerů. Slouží také k bezpečnému pohybu po zahradních cestách, schodech a terasách. K usnadnění práce vám poslouží skryté zahradní zásuvky pro elektrické přístroje, které jindy musíte složitě zapojovat přes desítky metrů prodlužovacích kabelů. Zahradní elektroinstalace musí odolávat klimatickým podmínkám a musejí splňovat přísné bezpečnostní předpisy, měli bychom je proto svěřit odborníkům.

 

Zajišťujeme

 • návrh a montáž elektroinstalací
 • osvětlení zahrad, chodníků, teras, jezírek a vodních ploch
 • připojení zahradních domků, domků na nářadí, pergol, kotců a výběhů pro domácí zvířata
 • připojení zahradních jezírek, bazénů a saun
 • záruční i pozáruční údržba a servis
 • servis již instalovaných zařízení

 

Nabízené činnosti zajišťujeme formou kompletní dodávky

 • technický návrh včetně ekonomické rozvahy
 • vypracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost / vlastní provedení výstavby , vyřízení územního rozhodnutí , stavebního povolení
 • poradenskou činnost pro všechny typy odběratelů (domácnosti, podnikatelé)

 

Kontaktní formulář     +420 734 457 975